Record details

Title
    Regionální geologický informační systém
Author
    Fifernová, Martina
    Kondrová, Lucie
    Tomas, Robert
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník sympozia GIS Ostrava 2008
Pages
    1
Keyword
    Geologický
    Informační
    Regionální
    Systém
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014