Record details

Title
    Rejholtice - Mnišské jámy
Other titles
    Rejholtice - Mnišské jámy
Author
    Losos, Zdeněk
    Prinzová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, J. Zimák a P. Novotný (eds.)
Pages
    4
Notes
    Akce: 2002 ; 29.-30.5.2002, Olomouc
Thesaurus term
    banded iron ores
    Desná Unit
    magnetite
    Sobotín Massif
Keyword
    Jámy
    Mnišské
    Rejholtice
Abstract (in czech)
   Popis exkurzní lokality páskovaných magnetitových rud "Mnišské jámy" v katastru Rejhotic v desenské skupině silesika.
Abstract (in english)
   Description of magnetite banded iron ores from the locality "Mnišské jámy" at Rejhotice in Desná Unit of Silesicum.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012