Record details

Title
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
Statement of responsibility
    Dušan Kopa, Bohuslav Fojt, Jiří Zimák, Václav Vávra
Author
    Fojt, Bohuslav, 1929-
    Kopa, Dušan, 1935-
    Vávra, Václav, 1971-
    Zimák, Jiří, 1956-
Language
    česky
Source title - monograph
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku
Pages
    s. 77-80
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    alpská parageneze
    analýza elektronová difrakční
    baryt
    chemismus hornin
    chloritizace
    chlority
    dajka
    hydrotermální alterace
    kalcit
    křemen
    lokalita mineralogická
    ložisko typu stratabound
    mineralogie topografická
    rula
    silesikum
    složení mafické
Geographical name
    ČR-Morava
    Rejhotice (Šumperk, Šumperk)
Keyword
    Alpského
    Bazická
    Desenské
    Hornina
    Křemen-kalcit-barytová
    Mineralizace
    Postdeformační
    Puklinová
    Rejhotice-Zámčisko
    Ruly
    Typu
    žíla
    žilná
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012