Record details

Title
    Rekrystalizované atolové granáty v ortorule zbraslavského metamorfovaného ostrova, západní Čechy
Other titles
    Recrystallized atoll garnets in the orthogneiss of the Zbraslav metamorphic Islet in Western Bohemia