Record details

Title
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 1
Statement of responsibility
    Stanislav Štýs
Author
    Štýs, Stanislav
Language
    česky
Source title - serial
    Památky a příroda
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 7
Pages
    s. 417-421
Year
    1989
Notes
    13 foto
    Zkr. název ser.: Památ. a Přír.
Classfication no.
    504.05
Subject category
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
    podkrušnohorské pánve
    průvodní jevy a důsledky těžby surovin
Keyword
    Hnědouhelné
    Pánve
    Proměny
    Rekultivační
    Severočeské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012