Record details

Title
    Relationship of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Central Bohemian Pluton in the surroundings of Sázava nad Sázavou
Other titles
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)