Record details

Title
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Ivana Bufková, Karel Prach & Marek Bastl
Author
    Bastl, Marek
    Bufková, Ivana
    Prach, Karel, 1953-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Vol./nr.
    Vol. suppl. 2
Pages
    p. 5-76
Year
    2005
Notes
    2 obr., 12 diagr.
    Bibliografie na s. 50-54
    il. + 2 map., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Classfication no.
    502
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    diverzita druhová
    geologie regionální
    granit
    hydrochemie
    hydrologie
    klima
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    migmatit
    moldanubický pluton
    moldanubikum Šumavy
    ochrana přírody
    pedologie
    pluton
    reliéf
    syenit
    vegetace
    záplavová niva
Geographical name
    ČR-Čechy
    Šumava
    Vltava-povodí (Česko)
Keyword
    Czech
    Environment
    Floodplain
    Montane
    National
    Park
    Relationships
    Republic
    River
    Šumava
    Upper
    Vegetation
    Vltava
    Within
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012