Record details

Title
    Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
Statement of responsibility
    Slavomír Nehyba, Šárka Hladilová
Author
    Hladilová, Šárka, 1953-
    Nehyba, Slavomír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 79, no. 2
Pages
    p. 113-120
Year
    2004
Notes
    3 obr., 1 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    kontinentální okraj pasivní
    miocén
    neogén
    pískovce
    předhlubeň
    složení železité
    štěrk
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    ČR-Morava
    Nové Syrovice (Třebíč, Moravské Budějovice)
Keyword
    Basin
    Distal
    Foreland
    Moravia
    Most
    Neogene
    Relics
    SW
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 5. 2006
Import date
    8. 8. 2012