Record details

Title
    Requirements for engineering-geological investigation from the viewpoint of foundation designer
Other titles
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb