Record details

Title
    Resolution tests of global geodynamic models by travel-time tomography
Author
    Běhounková, Marie
    Čížková, H.
    Matyska, C.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 3
Pages
    s. 343-363
Year
    2005
Notes
    Projekt: GA205/02/1306, GA ČR3cav_un_auth*0007386
    Překlad názvu: Testy rozlišení globálních geodynamických modelů pomocí kinematické tomografie
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    resolution tests
    seismic tomography
    synthetic inversion
Keyword
    Geodynamic
    Global
    Models
    Resolution
    Tests
    Tomography
    Travel-time
Abstract (in czech)
   V této práci prezentujeme výsledky 2-D tomografické inverze syntetických dat, které zkoumají schopnost seismické tomografie rozlišit struktury vzniklé dynamickými procesy v plášti. Modely použitých syntetických rychlostních anomálií jsou založeny na heterogenitách hustot z termální a termochemické konvekce. Testy jsou prováděny pro celoplášťovou i vrstevnatou konvekci
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013