Record details

Title
    The results of long-term research of anthropogenic and overburden soils of the Most basin by risk trace elements
Other titles
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky