Record details

Title
    Results of palaeoecology analysis of alluvial soil (locality Štúrová, Žitný ostrov Island, Slovakia)
Other titles
    Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pôdy (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)