Record details

Title
    The results of the project "Assessment of the Sokolov-Karlovy Vary area affected by the coal and industrial minerals mining and rehabilitation of its basic functions" after the second year of realization
Other titles
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice