Record details

Title
    Retention of Nanoparticles-Labeled Bone Marrow Mononuclear Cells in the Isolated Ex Vivo Perfused Heart After Myocardial Infarction in Animal Model
Other titles
    Záchyt označených kmenových buněk kostní dřeně v isolovaném srdečním svalu po vyvolaném infarktu na zvířecím modelu
Author
    Čoupek, Petr
    Doubek, Michael
    Horký, Drahomír
    Klabusay, Martin
    Řeháková, Kristina
    Scheer, Peter
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Experimental Biology and Medicine
Vol./nr.
    Roč. 234, č. 2
Pages
    10
Year
    2009
Thesaurus term
    bone marrow stem cells , myocardial infarction , cellular therapy , Langendorff isolated heart model , iron oxide nanoparticles
Keyword
    After
    Animal
    Bone
    Cells
    Ex
    Heart
    Infarction
    Isolated
    Marrow
    Model
    Mononuclear
    Myocardial
    Nanoparticles-Labeled
    Perfused
    Retention
    Vivo
Abstract (in czech)
   Buněčná terapie při stavech srdečního infarktu je stále předmětem výzkumu, tento experiment pomohl k pochopení mechanismu, jakým způsobem se kmenové buňky shlukují ze žil do mimobuněčného prostoru v postižené tkáni. Na pokusných králících s označenými kmenovými buňkami byl indukován uměle infarkt srdečního svalu a srdeční svaly byly zkoumány ex vivo. Experiment byl proveden na skupinách P1-P3 s rúznou intenzitou podvázání srdečního svalu a kontrolní skupině C. Počet detekovaných buněk ve skupinách P1 a C byl výrazně nižší než u skupin P2 a P3. Prokázala se schopnost kmneových buněk migrovat do míst postižené tkáně.
Abstract (in english)
   Cell therapy of myocardial infarction (MI) is under clinical investigation, yet little is known about its underlying mechanism of function. Our aims were to induce a sub-lethal myocardial infarction in a rabbit, to evaluate the abilities of labeled bone marrow mononuclear cells to migrate from the vessel bed into extracellular space of the myocardium, and to evaluate the short-term distribution of cells in the damaged left ventricle. The hearts subjected to MI induction were divided into 3 groups (P1-P3), and a control group (C). The numbers of detected cells in the P1 and C groups were significantly lower than in the P2 and P3 groups. In the P2 and P3 groups, the numbers of cells found distally from the ligation were significantly higher than proximally from the ligation site. Bone marrow mononuclear cells labeled with iron oxide nanoparticles proved the ability to migrate in the myocardium interstitium with significantly higher affinity for the tissue damaged by infarction.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014