Record details

Title
    Review of fossil arvicolids (Mammalia;Rodentia) of the Pliocene and Quaternary of Czechoslovakia.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
Statement of responsibility
    Oldřich Fejfar, Ivan Horáček
Author
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Horáček, Ivan
Other author; role
   Fejfar, Oldřich, 1931-
   Původce

   Heinrich, Wolf-Dieter
   Původce
Language
    anglicky
Source title - monograph
    International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
Pages
    s. 125-131
Notes
    1 obr.
Subject group
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    Mammalia
    pliocén
    Rodentia
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Brekov
    Brno
    Chlum
    Ctiněves
    ČSFR
    Dobrkovice
    Hajnáčka (Slovensko)
    Horka
    Ivanovce (Slovensko)
    Javoříčko
    Kobyla
    Lažánky
    Turold
    Včeláre
    Vratíkov
Keyword
    Arvicolids
    Biostratigraphy
    Czechoslovakia.International
    Evolution
    Fossil
    Mammalia
    Mammalia;Rodentia
    Phylogeny
    Pliocene
    Quaternary
    Review
    Rodentia
    Symposium
Abstract (in czech)
   V práci je podána charakteristika jednotlivých biozon podle hlodavců (Rodentia) v pliocénu a kvartéru Československa, na základě materiálu z 35 lokalit.U každé hlodavčí superzony jsou uvedeny typové lokality a společenstva arvikolidní fauny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012