Record details

Title
    Revision of the type material in the genus nathorstia heer (Filicales)
Author
    Dašková, Jiřina
    Kvaček, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of the National Museum. Natural History Series
Vol./nr.
    Roč. 176, č. 7
Pages
    s. 117-123
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Revize typového materiálu rodu rodu Nathorstia Heer (Filicales)
    Rozsah: 7 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Greenland
    Lower Cretaceous
    morphogenus
    Nathorstia
Keyword
    Filicales
    Genus
    Heer
    Material
    Nathorstia
    Revision
    Type
Abstract (in czech)
   Byla revidována Nathorstia angustifolia Heer ze spodní křídy z lokality Greenland a byla upřesněna definice rodu Nathorstia. Rod Nathorstia Heer byl předefinován jako morfologický rod, postrádající diagnostické znaky čeledi Matoniaceae: sori sestavené z radiálně uspořádaných sporangií se sporami typu Matoniaceaeporites. Byl studován typový materiál, ze kterého se nepodařilo získat spory in situ. Vyobrazen a diskutován je lectotyp druhu Nathorstia angustifolia Heer.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012