Record details

Title
    REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
Other titles
    Revision of the geological documentation in the Křtiny Valley adits, Moravian Karst
Author
    Baldík, Vít
    Gilíková, Helena
    Otava, Jiří
    Rez, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 19, č. 1-2
Pages
    8
Year
    2012
Thesaurus term
    tectonic slice, boudinage, faulting
Keyword
    DOKUMENTACE
    GEOLOGICKÉ
    KRAS
    KŘTINSKÉM
    MORAVSKÝ
    REVIZE
    ŠTOL
    ÚDOLÍ
Abstract (in czech)
   Revize staré geologické dokumentace štolo ve Křtinském údolí.Nový tektonický koncept oblasti.
Abstract (in english)
   Revision of the geological documentation in the Křtiny Valley adits, Moravian Karst
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014