Record details

Title
    Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince
Statement of responsibility
    Ján Hanušin
Other titles
    Regime of Electrical Conductance as a Manifestation of some Properties of Landscape Structure Case Study Model Territory Bzince
Author
    Hanušin, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geografický časopis
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 2
Pages
    s. 188-198
Year
    1992
Notes
    1 obr.,1 tab.,4 diagr.,12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Subject group
    elektrické vlastnosti hornin
    pozorování režimní
    reliéf
    srážky atmosférické
    vodivost elektrická
    Západní Karpaty
Geographical name
    Bzince pod Javorinou
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Bzince
    Elektrickej
    Krajinnej
    Modelového
    Niektorých
    Prejav
    Príklade
    Režim
    štruktúry
    územia
    Vlastností
    Vodivosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012