Record details

Title
    Rhabdophane(Ce) in a quartz vein with clinochlore from Mladecko (Culm of the Nízký Jeseník Upland)
Other titles
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)