Record details

Title
    Rock Mass as a porous medium: Gas filtration ability in triaxial state of stress
Author
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
    Martinec, Petr
Conference
    International Congress on Rock Mechanics/9. : 00.08.1999 : Paris, Francie)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    International Congress on Rock Mechanics. Proceedings. 2
Pages
    s. 761-764
Notes
    Projekt: KSK1012601, GA AV ČR
    Rozsah: 4 s.
Keyword
    Ability
    Filtration
    Gas
    Mass
    Medium
    Porous
    Rock
    State
    Stress
    Triaxial
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012