Record details

Title
    Rock mass response to the decline in underground coal mining
Author
    Holub, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Mining Science
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 1
Pages
    s. 15-26
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/03/0999, GA ČR, CZ
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Odezva horninového masívu na útlum dobývání uhlí
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    coal and ore mines
    induced seismic activity
    mining industry
Keyword
    Coal
    Decline
    Mass
    Mining
    Response
    Rock
    Underground
Abstract (in czech)
   Geomechanické problémy dobývání v OKR byly studovány na základě dlouhodobých zkušeností získaných ze seismologických pozorování. Tyto zkušenosti mohou poskytnout vhodné příklady pro modelování odezvy horninového masívu při dočasném omezení a postupném útlumu hornické činnosti a po uzavření dolu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012