Record details

Title
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
Author
    Čech, Stanislav
    Svobodová, Marcela
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis
Pages
    4
Keyword
    L7J
    Mikrofosilie
    Rokytnice
    Rostlinné
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014