Record details

Title
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
Author
    Čech, S.
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    UNESCO Global Geoparks
Pages
    S. 125-132
Notes
    Překlad názvu: Plant microfossils from the Rokytniceborehole (L7J )
    Rozsah: 8 s.
Subject category
    Cenomanian
    palynology
    Rokytnice borehole
    UNESCO European Geopark Bohemian Paradise
Keyword
    L7J
    Mikrofosilie
    Rokytnice
    Rostlinné
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Palynologická studie vzorků se uskutečnila v rámci projektu UNESCO geopark Český ráj. Na základě nálezu biostratigraficky významných mikrofosilií - pylových zrn krytosemenných rostlin ze skupiny Normapolles se podařilo stanovit stáří studovaných vzorků jako cenomanské.
Abstract (in english)
   Palynological study realized in the frame of UNESCO Geopark Bohemian Paradise. Biostratigraphically important plant microfossils (angiosperm pollen grains from the borehole Rokytnice allowed to indicate the Cenomanian age of studied samples.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012