Record details

Title
    Rozklad zawartosci olowiu w weglach i lupkach weglowych w profilu Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
Statement of responsibility
    Henryk Parzentny, Anna Rozkowska
Author
    Parzentny, Henryk
    Rozkowska, Anna
Language
    polsky
Source title - serial
    Przeglad geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 2
Pages
    s. 52-56
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Subject group
    geochemie
    hornoslezská pánev
    karbon
    kaustobiolity
    Pb (olovo - 82)
    profil geochemický
    sedimenty uhelné
    uhlí černé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Polsko
Keyword
    Górnoslaskiego
    Lupkach
    Olowiu
    Profilu
    Rozklad
    Weglach
    Weglowego
    Weglowych
    Zaglebia
    Zawartosci
Abstract (in czech)
   Předkládá se část výsledků geochemické studie hlubších horizontů produktivního karbonu hornoslezské pánve. Byla sledována distribuce olova v uhlí a uhelných lupcích z 28 vrtů. Průměrné obsahy olova v uhlí a v popelu jsou podobné hodnotám zjištěným v hornoslezské pánvi a ve světě. Obsahy olova v uhelných lupcích jsou výrazně vyšší než průměrné hodnoty ve světě a v hornoslezské pánvi. Bylo nalezeno pět typů distribuce olova.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012