Record details

Title
    Rudné a uranové hornictví České republiky
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    recenze
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 82, č. 12
Pages
    s. 707-708
Year
    2003
Review of monograph
    Rudné a uranové hornictví České republiky, Nakladatelství Anagram, Ostrava 2003, 647 stran, 73 tabulek a 472 obr., ISBN-80-86331-67-9
Notes
    Rozsah: 2 s. : www
    V rubrice Nad knihou
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    mining
    ore mining
    uranium mining
Keyword
    České
    Hornictví
    Republiky
    Rudné
    Uranové
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012