Record details

Title
    Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav)
Statement of responsibility
    Rostislav Brzobohatý
Other titles
    Fish fauna in the borehole HJ-2 Sedlec (Lower Badenian, Vienna Basin)
Author
    Brzobohatý, Rostislav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 13-14
Year
    1993
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    baden
    biostratigrafie
    neogén
    Osteichthyes
    profil vrtný
    sedimentace
    taxonomie
    vídeňská pánev
Geographical name
    ČR-Morava
    Sedlec
Keyword
    34-23
    Baden
    Břeclav
    Fauna
    HJ-2
    Pánev
    Rybí
    Sedlec
    Spodní
    Vídeňská
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012