Record details

Title
    Sanace betonové základové patky stožáru vysokého napětí polyuretanovou injektáží - analýza účinnosti injektáže
Author
    Bódi, J.
    Ščučka, Jiří
Conference
    Sanace 2007/17. : 16.05.2007-18.05.2007 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sanace 2007. Sborník přednášek
Pages
    S. 327-333
Notes
    Projekt: GA103/07/1662, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Repair of Concrete footing of high voltage pylon by polyurethane grouting - analysis of grouting effectiveness
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    concrete footing
    polyurethane grouting
Keyword
    Analýza
    Betonové
    Injektáže
    Injektáží
    Napětí
    Patky
    Polyuretanovou
    Sanace
    Stožáru
    účinnosti
    Vysokého
    Základové
Abstract (in czech)
   V příspěvku je prezentován postup posouzení stavu konstrukce betonové základové patky stožáru vysokého napětí před a po sanaci polyuretanovou injektáží. Analýza účinnosti injektáže je provedena na vzorcích vrtného jádra z kontrolních vrtů do konstrukce. Součástí analýzy je orientační stanovení tlakové pevnosti vzorku jádra, popis chování a porušení vzorku při zatěžování a strukturně-texturní analýza vzniklého geokompozitu metodou fluorescenční mikroskopie v kombinaci s analýzou obrazu.
Abstract (in english)
   The procedure of state estimation of concrete structure of a high voltage pylon footing before and after its repair by polyurethane grouting is presented in the paper. Analysis of the grouting effectiveness was realised on samples taken from inspection core drilling to the structure. The analysis consisted of rough determination of compressive strength of drill core sample, description of deformation behaviour of the specimen under the load, and structural-textural analysis of created geocomposite using method of fluorescence microscopy combined with image analysis.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012