Record details

Title
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän von Tuchořice in Nordwestböhmen. I., Die fossilen Nashörner (Mammalia, Rhinocerotidae)
Statement of responsibility
    Kurt Heissig, Oldřich Fejfar
Author
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Heissig, Kurt
Language
    německy
Source title - serial
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Vol./nr.
    Jg. 63, Nr. 1
Year
    2007
Notes
    7 obr., 47 tab., 12 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B
Classfication no.
    599
Conspectus category
    56
Subject group
    kosti
    Mammalia
    miocén-spodní
    morfometrie
    nový taxon
    popis taxonů
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    Rhinocerotidae
    severočeská pánev
    vápenec
    zuby
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Tuchořice (Louny, Žatec)
Keyword
    Fossilen
    Mammalia
    Nashörner
    Nordwestböhmen
    Rhinocerotidae
    Säugetiere
    Tuchořice
    Untermiozän
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 1. 2009
Import date
    8. 8. 2012