Record details

Title
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Geoekologické problémy Krkonoš", Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park - Česká republika, 19.-21. září 2000 (Variant.)
Other titles
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše