Record details

Title
    Scénář výstavy Karel Kramář 1860-1937.
Other titles
    The Exhibition of Karel Kramář - Scenario.
Author
    Jůn, Libor
    Vandrovcová, Miroslava
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Moderní dějiny
Vol./nr.
    Roč. 17, č. suppl. 2
Pages
    26
Year
    2009
Thesaurus term
    Czechoslovakia
    home affaires
    Karel Kramář
    Prime Minister
Keyword
    1860-1937
    Karel
    Kramář
    Scénář
    Výstavy
Abstract (in czech)
   Výstava se zabývala některými aspekty osobního a politického života Karla Kramáře. Mj. byly představeny některé umělecké artefakty související s Kramářovým politickým životem (pamětní medaile, plakety atd.).
Abstract (in english)
   The exhibition was concentrated on the aspects of personal and political life of Karel Kramář. There were exhibited cultural aspects connected with his work (medals, plaques, etc.).
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012