Record details

Title
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Daniel Ozdín, Jiří Vitáloš, Peter Tuček, Jiří Čejka and Rudolf Ďuďa
Author
    Čejka, Jiří, 1929-
    Ďuďa, Rudolf, 1944-
    Ozdín, Daniel
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Tuček, Peter
    Vitáloš, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    European journal of mineralogy
Vol./nr.
    Vol. 19, no. 3
Pages
    p. 419-427
Year
    2007
Notes
    6 obr., 2 fot., 8 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Eur. J. Mineral.
Classfication no.
    549
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    analýza termogravimetrická
    antimon
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    ložisko hydrotermální
    mineralizace
    oxidy
    parageneze
    rudy Sb
    spektrometrie IR
    spektrometrie Ramanova
    sulfidy
    železo
Geographical name
    Malé Karpaty (Slovensko)
    Slovensko
Keyword
    Karpaty
    Locality
    Malé
    Mountains
    Pernek
    Republic
    Revisited
    Schafarzikite
    Slovak
    Type
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012