Record details

Title
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
Statement of responsibility
    Ivan Dykast, Oldřich Orlt
Other titles
    Settling of the dump surfaces in the North Bohemian Brown-coal District and the problem of foundation engineering on dumps
Author
    Dykast, Ivan
    Orlt, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 1
Pages
    s. 12-17
Year
    1991
Notes
    2 obr., 1 tab., 6 diag.
Subject group
    ložiska pevných paliv
    průvodní jevy
    půda základová
    sedání
    severočeská pánev
    stabilitní výpočty
    stabilní výpočty
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Objektů
    Povrchu
    Problematika
    Sedání
    SHR
    Výstavby
    Výsypek
    Výsypkách
Abstract (in czech)
   V článku se poukazuje na důležitost geodetických měření na povrchu výsypek s ohledem na pozdější využití těchto území pro stavební účely. Za příklad tohoto průzkumu byly využity výsledky měření na tělese Ervěnického koridoru. Pro rozvoj výstavby na výsypkách je nutný i rozvoj nových metod a technik hodnocení fyzikálního stavu těchto těles, nových metodik zlepšování základových půd a vývoj vhodných konstrukčních soustav
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012