Record details

Title
    Sekundárne kvarcity stredoslovenských neovulkanitov
Statement of responsibility
    Viliam Oružinský
Other titles
    High-silica rocks of the Central Slovakian neovolcanic area
Author
    Oružinský, Viliam
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 6
Pages
    s. 533-537
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza hornin
    andezit
    geneze ložiska
    kvarcit
    prvky stopové
    středoslovenské neovulkanity
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Javorie
    Šobov u Banské Štiavnice
Keyword
    Kvarcity
    Neovulkanitov
    Sekundárne
    Stredoslovenských
Abstract (in czech)
   Hydrotermálně přeměněné horniny s vysokým obsahem SiO2 jsou známy téměř ze všech oblastí mladého vulkanizmu na Slovensku. Na jejich vznik a vztahy k rudní mineralizaci jsou různé názory. Autor popisuje jediné v současné době těžené ložisko Šobov u Banské Štiavnice, které poskytuje surovinu pro výrobu žáruvzdorného dinasu. Několik perspektivních lokalit sekundárních kvarcitů je známo též v centrální zóně stratovulkánu Javorie.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012