Record details

Title
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
Statement of responsibility
    Petr Pauliš, František Novák & Jaromír Ševců
Other titles
    Secondary minerals from uranium deposit Jelení vrch near Horní Hoštice in the Rychlebské hory Mts.
Author
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
    Ševců, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 89
Pages
    s. 121-138
Year
    2004
Notes
    1 diagr., 5 fot.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 137-138
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    549
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    anglesit
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    fosforečnany
    hemimorfit
    hydroxylapatit
    krystalinikum
    lokalita mineralogická
    ložisko hydrotermální
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    minerály uranu
    mottramit
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    pyromorfit
    rudy U
    složení chemické
    uranofán
    vanadáty
    vanadinit
Geographical name
    ČR-Morava
    Horní Hoštice (Jeseník, Jeseník)
Keyword
    Horách
    Horních
    Hoštic
    Jelení
    Ložiska
    Minerály
    Rychlebských
    Sekundární
    Uranového
    Vrch
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012