Record details

Title
    Selected aspects of the prehistoric and historic influence of relief in the northwest Brno vicinity
Author
    Kallabová, Eva
    Kirchner, Karel
    Kuča, M.
Conference
    Fyzická geografie a trvalá udržitelnost (30.01.2008-31.01.2008 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Fyzická geografie a trvalá udržitelnost
Pages
    S. 274-280
Notes
    Překlad názvu: Vybrané aspekty prehistorického a historického ovlivnění reliéfu severozápadního okolí Brna
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    historic traffic networks
    settlement colonization
    Svratka river
Keyword
    Aspects
    Brno
    Historic
    Influence
    Northwest
    Prehistoric
    Relief
    Selected
    Vicinity
Abstract (in czech)
   Příspěvek se věnuje vybraným aspektům zejména prehistorických vlivů a méně historických vlivů spojených s osidlováním a činnostmi na něj navázanými (problematika hmotné kultury), s fungováním dobových dopravních sítí (problematika údolí střední Svratky jako komunikační linie). Těžiště pravěkého osídlení povodí Svratky v zájmovém prostoru lze hledat v neolitu. Kromě vhodného klimatu a půd zde jsou vhodné lokální zdroje kvalitních surovin na výrobu broušené kamenné industrie (amfibolický diorit, dioritový porfyrit), osídlení dokládají i nálezy keramiky. Studium antropogenního reliéfu severozápadního okolí Brna je dílčím výstupem projektů GA ČR 205/06/1024 a 404/05/H527.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012