Record details

Title
    Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a
Statement of responsibility
    Rudolf Holzer
Author
    Holzer, Rudolf
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 6
Pages
    s. 566
Year
    1988
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    061.3
Subject category
    inženýrská geologie obecně
    konference, kolokvia
    neotektonika
    Slovenské rudohorie
    zjišťování podmínek pro staveništní výběry
Keyword
    časti
    Hornej
    Ipl'a
    Kryštalinika
    Neotektonická
    Nerovnorodosť
    Seminár
    štruktúrna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012