Record details

Title
    Separate or shared metamorphic histories of eclogites and surrounding rocks? An example from the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    P. Štípská, P. Pitra and R. Powell
Author
    Pitra, Pavel
    Powell, Roger
    Štípská, Pavla
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of Metamorphic Geology
Vol./nr.
    Vol. 24, no. 3
Pages
    p. 219-240
Year
    2006
Notes
    9 obr., 2 fot.
    Bibliografie na s. 238-240
    il.
    Zkr. název ser.: J. metamorph. Geol.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    amfibolit
    amfiboly
    chemismus minerálů
    eklogit
    granáty
    inkluze minerální
    metamorfóza progresivní
    metapelity
    okno tektonické
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    podmínky P-T
    pseudosection
    silesikum
    skupina epidotu
    slídy
    staroměstské krystalinikum
    subdukce
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
    Hanušovice (Šumperk, Šumperk)
    Staré Město (Šumperk, Šumperk)
    Vápenná (Jeseník, Jeseník)
    Velké Vrbno (Šumperk, Šumperk)
Keyword
    Bohemian
    Eclogites
    Example
    Histories
    Massif
    Metamorphic
    Rocks
    Separate
    Shared
    Surrounding
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012