Record details

Title
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
Other titles
    Landslide area on the Křížový vrch near Semetín (Hostýnské vrchy Mts)
Author
    Kirchner, K.
    Krejčí, Oldřich
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geografie: sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 105, č. 3
Pages
    3
Year
    2000
Keyword
    Hostýnské
    Křížovém
    Semetína
    Sesuvné
    území
    Vrchu
    Vrchy
Abstract (in czech)
   Sesuvné území na Křížovém vrchu bylo založeno již v pleistocénu. Hlavními příčinami svahových pohybů byly pravděpodobně litologické rozdíly v podloží, porušení podkladu puklinami, přítomnost mocných svahových zvětralin a pramenných vývěrůOdlučná skalní stěna blokového pohybu je přemodelována mrazovými procesy. Sesuv byl aktivován během srážek v červenci 1997.
Abstract (in english)
   Landslide area on the Křížový vrch near Semetín (Hostýnské vrchy Mts)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014