Record details

Title
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
Statement of responsibility
    Karel Kirchner, Oldřich Krejčí
Author
    Kirchner, Karel, 1951-
    Krejčí, Oldřich, 1958-
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 105, č. 3
Pages
    s. 286-288
Year
    2000
Notes
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    502
    551.3
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    deformace
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    ochrana přírody
    pohyb svahový
    sesuv
    svah
Geographical name
    Hostýnsko-vsetínská hornatina-Křížový vrch
    Morava (Česko)
    Vsetín-Semetín
Keyword
    Hostýnské
    Křížovém
    Semetína
    Sesuvné
    území
    Vrchu
    Vrchy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012