Record details

Title
    Sesuvné území v Malé Bystřici
Statement of responsibility
    Jaromír Sloboda
Author
    Sloboda, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 2
Pages
    s. 43-46
Year
    1999
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    55
    550
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrogeologie
    koluvium
    kvartér Západních Karpat
    mapa inženýrskogeologická
    pohyb svahový
    sesuv
    stabilizace
Geographical name
    Malá Bystřice (Vsetín, Vsetín)
    Morava (Česko)
Keyword
    Bystřici
    Malé
    Sesuvné
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012