Record details

Title
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
Statement of responsibility
    František Hubatka, Jiří Hruška, Oldřich Krejčí, Zdeněk Stráník, Lilian Švábenická, Viktor Valtr
Other titles
    4th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group - Abstracts (Variant.)
Author
    Hruška, Jiří
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian, 1953-
    Valtr, Viktor
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 8
Pages
    p. 31
Year
    1999
Subject group
    bradlo
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura-svrchní
    křída-spodní
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    posun horizontální
    příkrov
    seizmika reflexní
    vápenec
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
    Kurovice (Kroměříž)
Keyword
    Flysch
    Interpretation
    Klippe
    Kurovice
    Magura
    Prospecting
    Reflection
    Seismic
    Shallow
    Structural
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012