Record details

Title
    Shallow seismic investigations of the vertical velocity gradient media
Statement of responsibility
    Jiří Skopec
Other titles
    Mělký seizmický průzkum prostředí s vertikálním gradientem rychlosti
Author
    Skopec, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    č. 3
Pages
    s. 393-408
Year
    1989
Notes
    2 obr., 4 tab., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    gradientometrie
    interpretace dat
    matematické modelování
    model matematický
    rychlost elastických vln
    seizmika mělká refrakční
    seizmika refrakční
Geographical name
    Ostrava-Karviná
Keyword
    Gradient
    Investigations
    Media
    Seismic
    Shallow
    Velocity
    Vertical
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá problematikou měření a interpretace mělké refrakční seismiky, která je zatím jedinou geofyzikální metodou schopnou za zjednodušujících předpokladů řešit problematiku gradientového prostředí. Toto prostředí se vyskytuje ve svrchních partiích geologického řezu do hloubek 20 až 30 m; jeho existenci způsobují zvětrávací pochody ve svrchních partiích skalního podkladu. Jsou popsány zásady interpretace prostředí s gradientem rychlosti: základní je způsob zavádění korelací, umožňující přepočet hodochron vln refragovaných na hodochrony vln lomených. Při přítomnosti nehomogenit typu desek odlišné mocnosti a kontaktů s odlišným sklonem dochází ke zkreslení hodochron, které lze studovat jen pomocí modelových výpočtů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012