Record details

Title
    Shallow-water corals from the Bohemian Cretaceous Basin (Upper Cenomanian)
Other titles
    Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)