Record details

Title
    Shell morphology and mode of life of the Lower Devonian cyclomian Neocyrtolites (Mollusca, Tergomya)
Statement of responsibility
    Radvan J. Horný
Author
    Horný, Radvan J.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 161, č. 1-4
Pages
    s. 57-66
Year
    1992
Notes
    3 obr., 4 pl., 30 bibl. + 4
    České resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd.
Subject group
    Barrandien
    devon-spodní
    fylogeneze
    Mollusca
    Monoplacophora
    paleobiologie
    popis taxonů
    schránky
Subject category
    pražská pánev
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha - Lochkov
    Praha-Hlubočepy
    Praha-Klukovice
    Tetín
Keyword
    Cyclomian
    Devonian
    Life
    Lower
    Mode
    Mollusca
    Morphology
    Neocyrtolites
    Shell
    Tergomya
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012