Record details

Title
    Short-term comparison of digital and analogue data recorded at the Budkov observatory
Author
    Bochníček, Josef
    Tauerová, Daniela
    Zelinka, Tomáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Travaux Géophysiques
Vol./nr.
    Roč. 37, -
Pages
    s. 47-60
Year
    1996
Subject category
    Budkov observatory
    geomagnetic data
    geomagnetic field
Keyword
    Analogue
    Budkov
    Comparison
    Data
    Digital
    Observatory
    Recorded
    Short-term
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013