Record details

Title
    Signální mapa tématické vrstvy seizmická charakteristika základových poměrů pro vybranou oblast karvinského regionu
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
Conference
    Medzinárodná vedecká konferencia - 70 rokov SvF STU (04.12.2008-05.12.2008 : Bratislava, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pages
    S. 1-9
Notes
    Projekt: 1M0579, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Pilot map of thematic layer seismic characteristic of foundation conditions for selected area of Karvina region
    Rozsah: 9 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    clash of opinions
    geological conditions
    pilot map
Keyword
    Charakteristika
    Karvinského
    Mapa
    Oblast
    Poměrů
    Regionu
    Seizmická
    Signální
    Tématické
    Vrstvy
    Vybranou
    Základových
Abstract (in czech)
   Signální mapa nové tématické vrstvy seizmická charakteristika základových poměrů pro vybranou oblast karvinského regionu je dokladována v tomto článku. Typickými znaky oblasti je komplikovaná geologická situace a důlní činnost. Oblast je také hustě osídlená a lze zde identifikovat řadu významných budov a konstrukcí.
Abstract (in english)
   Pilot map of new thematic layer called seismic characteristic of foundation conditions for selected area of Karvina region is presented in this contribution. Complicated conditions due to local geology and mining activities are typical for Karvina region. This area is also densely populated and many significant buildings and structures can be found in the area under discussion.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012