Record details

Title
    Silurian
Other titles
    Silur
Author
    Kříž, Jiří
    Maletz, Jörg
    Paris, Florentin
    Schönlaub, Hans-Peter
    Verniers, Jacques
    Wrona, Ryszard
    Žigaité, Živile
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2008
Source title - monograph
    The Geology of Central Europe, Volume 1: Precambrian and Palaeozoic
Notes
    Počet výtisků: 1400
Thesaurus term
    Geology, Central Europe, Silurian
Keyword
    Silurian
Abstract (in czech)
   Text kapitoly shrnuje poznatky o regionální geologii, tektonice a sedimentárně-stratigrafickém vývoji karpatské předhlubně v České republice.
Abstract (in english)
   The paper summarizes knowledge about regional geology, tectonic setting and sedimentary and stratigfaphic development of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014