Record details

Title
    Silurian (Gorstian) gastropod assemblage in the America anticline north of Karlštejn (Barrandien area, Bohemia) - preliminary report
Statement of responsibility
    Radvan J. Horný
Author
    Horný, Radvan J.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Vol. 167, no. 1-4
Pages
    p. 116-117
Year
    1998
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd.
Subject group
    Barrandien
    biocenóza
    biostratigrafie
    Gastropoda
    lokalita fosiliferní
    silur
    taxonomie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mořina (Beroun)
Keyword
    America
    Anticline
    Area
    Assemblage
    Barrandien
    Bohemia
    Gastropod
    Gorstian
    Karlštejn
    North
    Preliminary
    Report
    Silurian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012