Record details

Title
    Silurian graptolites and chitinozoans from the Uranium Industry boreholes drilled in 1968-1971 (Prague Basin, Bohemia)
Author
    Dufka, P.
    Kříž, J.
    Štorch, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
Vol./nr.
    Roč. 70, č. 1
Pages
    s. 5-13
Year
    1995
Notes
    Projekt: GA205/94/0759, GA ČR
Keyword
    1968-1971
    Basin
    Bohemia
    Boreholes
    Chitinozoans
    Drilled
    Graptolites
    Industry
    Prague
    Silurian
    Uranium
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012