Record details

Title
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
Statement of responsibility
    Martin Milický, Michal Polák, Ondřej Zeman
Author
    Milický, Martin
    Polák, Michal
    Zeman, Ondřej
Language
    česky
Source title - monograph
    Projekt Labe IV : 2003-2006
Pages
    s. 48-58, 61-63
Notes
    16 obr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    bilance podzemních vod
    česká křídová pánev
    hladina podzemní vody
    hydrogeologie regionální
    hydrologie
    infiltrace
    jímání
    kvartér Polabí
    model hydrodynamický
    proudění
    sucho
    voda podzemní
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Jizera (povodí)
    Labe (povodí)
Keyword
    Dolního
    Jizery
    Křídových
    Kvartérních
    Oblasti
    Podzemní
    Proudění
    Sedimentů
    Simulace
    Toku
    Vody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012